Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2014

Vegeta
17:12

March 07 2014

Vegeta
10:38
Vegeta
10:38

February 19 2014

Vegeta
12:17
Vegeta
08:48
6599 651e
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viacrystalll crystalll

February 18 2014

Vegeta
16:36
Vegeta
16:36
Vegeta
16:36
Reposted fromdie-bitch die-bitch viamilalori milalori
Vegeta
09:48

February 14 2014

Vegeta
13:17

May 20 2013

Vegeta
08:11

April 29 2013

Vegeta
15:05
"z tych niedopowiedzianych spojrzeń, gestów i słów

 rodzi się zainteresowanie, by czas zepsuć to mógł."

Vegeta
14:49
0848 4c27
Reposted bybudasWeirdMindedBartRedHeadCathcarnivalnvader

April 14 2013

Vegeta
10:39
Moje ukochane miasto jest trochę jak rodzic alkoholik
Czasami nienawidzisz go bardzo i masz dość, ale przy obcych bronisz.
Vegeta
10:26
"idź po tej ścieżce Mimo klęsk wciąż widzę w Tobie zwycięzcę"
Vegeta
10:26
"Nie mieliśmy kiedyś nic, prócz siebie
Dotyków dłoni, krzyków w gniewie i morza łez
Zrobiliśmy razem setki kilometrów po niebie
 Ale na którymś z postojów zostawiliśmy sensę"

April 10 2013

Vegeta
20:44

Znam Boga, ale nie rozmawiam z nim długo
od kiedy zobaczyłem, jak pozwala cierpieć ludziom.

— W.E.N.A Dalekie zbliżenia.
Reposted fromarizonadream arizonadream viaucieknijmi ucieknijmi

April 07 2013

Vegeta
16:18
"Ziom zastanów się nad tym poważnie
Ile razy straciłeś coś?
Ile razy wierzyłeś, że coś już znalazłeś?
Powiedz mi kiedy znów to odnajdziesz?
Powiedz mi, gdzie jest ktoś kto naprawdę
Chciałby tak żyć, być ze mną na zawsze
I tylko nie mów mi znów, że trzeba być twardym
I trzeba coś zagrać
Nie chcę w życiu grać cudzych ról
To nie jest nic warte, to by była nieprawda
I chociaż ból wypełnia na full mnie
A to w co wierzę jest durne
I niemodnie jest dzisiaj tak czuć
Niewygodnie jest słyszeć, gdy ktoś mówi prawdę
Znów myślę o tym co było
Myślę ile czasu to zajmie
Nim poczuję się dobrze na chwilę
Jak długo to potrwa, chcę wiedzieć ile
Może sobie zapalmy, choć podobno palenie zabija
Pogadajmy o swoich byłych, kurwa mać ile to już ich było
Jedna miała fajne to, druga tamto, ale czy o to chodziło?
Wiem, że wiesz o czym mówię, gdy mówię
Że chciałbym spędzić wakacje z rodziną
Może chodźmy na stację po piwo
Albo pójdźmy gdziekolwiek, wyjedźmy
Może tu już się wszystko skończyło i znamy tu już wszystkie kobiety
Nie wiem już czym jest miłość
Wypijmy zdrowie panowie
Za te chwile, które przeminą
Za te rzeczy, które coś w nas zabiło
I chyba przez chwilę jest nam z tym dobrze
Choć czasem nic nas nie dziwi
Wypijmy zdrowie, choć nie znajdziemy tu recepty jak być szczęśliwym"

April 05 2013

Vegeta
08:06

March 19 2013

Vegeta
09:58
Reposted bymindgrinder mindgrinder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl